Ako funguje proces mobilných platieb?


Pre využívanie služby je potrebné, aby mal používateľ karty vopred zaregistrované svoje telefónne číslo pre mobilné platby.

Ako jednoducho zaregistrovať svoju kartu a telefónne číslo pre mobilné platby s Kartou Ticket Restaurant®?

Aby ste mohli využívať mobilné platby s Kartou Ticket Restaurant®, je potrebné, aby bola Vaša karta aktivovaná.

Ak Vám systém oznámi, že sa kartu nepodarilo zaregistrovať, skontrolujte, či je Vaša Karta Ticket Restaurant® aktivovaná a tiež, či ste pri registrácii správne zadali požadované čísla.

V prípade, že nie je možné pokračovať v úspešnej registrácii mobilných platieb z dôvodu, že Vaša Karta Ticket Restaurant® už bola v minulosti zaregistrovaná, je potrebné jej pôvodnú registráciu zrušiť v časti "PLATBA CEZ MOBIL / ZRUŠENIE REGISTRÁCIE KARTY" a odznova zopakovať proces registrácie.

Ak sa pomýlite pri zadávaní sériového čísla karty, prípadne v poslednom štvorčíslí 19-miestneho čísla Vašej karty, môžete zopakovať zadanie, najviac však trikrát.

Ako realizovať platby prostredníctvom mobilu?

  1. Po registrácii Karty Ticket Restaurant® a telefónneho čísla pre mobilné platby, môžete začať službu využívať vo vybraných partnerských zariadeniach.
  2. Pri platbe len jednoducho pošlete na telefónne číslo 0902 028 928 SMS v tvare: ID číslo prevádzky_Suma (v EUR)_Poznámka PRÍKLAD: Vzorová SMS správa tak môže vyzerať nasledovne: 87960 12,50 Stol9. To znamená, že používateľ zaplatil v partnerskej prevádzke s číslom 87960 sumu 12,50 € a do poznámky uviedol číslo stola 9.
  3. Následne obdržíte vo forme SMS správy potvrdenie o zaplatení, tiež presný názov prevádzky, na ktorej účet bola platba pripísaná (napr. Reštaurácia Mňam) a informáciu o aktuálnom zostatku na Vašej Karte Ticket Restaurant®.

Označenie partnerských zariadení, v ktorých akceptujú mobilné platby s Kartou Ticket Restaurant®:

Edenred