Overenie telefónneho čísla

Pre overenie registrácie Vášho čísla pošlite SMS správu s textom OVER na 0902 028 928.

Pre overenie registrácie Vašej karty pošlite SMS správu s textom OVER 01234567890 na 0902 028 928 (0123456789 je sériové číslo Vašej karty).

Obratom Vám bude doručená SMS správa s informáciou o overení.