Overenie karty / Overenie telefónneho čísla

Pre overenie registrácie Vášho čísla pošlite SMS správu s textom OVER na 0902 028 928.


Pre overenie registrácie Vašej karty pošlite SMS správu s textom OVER 01234567890 na 0902 028 928 (0123456789 je sériové číslo Vašej karty).


Obratom Vám bude doručená SMS správa s informáciou o overení.

Edenred